Vše o knihách

V této sekci se dozvíte základní informace o knihách. Jak se knihy hodnotí a z čeho se knihy skládají. 

 

Umění číst

V první řadě si prohlédněte obsah knihy, jmenný rejstřík a prolistujte poznámky. Čtěte pozorně a aktivně. Označujte si strany, podtrhávejte si a dělejte si poznámky do textu - marginálie. Ale vždy tužkou. Přemýšlejte a opakujte si, co jste si přečetli a zapisujte si, co vás zaujalo Ideálním stavem je pak výklad čteného a diskuze ve skupině.

Základní dělení knih podle vazby

  • Paperback - měkké desky
  • Polopevná - ztužené měkké desky
  • Pevná - tvrdé desky 

 

Hodnocení knih

Při nákupu knihy je důležité znát mimo jiné údaje i její stav. Stav by měl být kupujícímu zcela srozumitelný, aby věděl, co kupuje. Náš antikvariát používá následující hodnocení doplněné o textové upřesnění u dané knihy.

Štítek a vlastnost nečtená - kniha nebyla evidentně majitelem čtená. Má tuhou neoběhanou vazbu.

1 – jako nová
Za nedotčenou knihu považujeme knihu novou, nečtenou, nebo působící nečteně s ohledem na stáří knihy. Kniha nesmí být ani minimálně poškozena nebo ušpiněna. Její vazba musí držet pohromadě a je tuhá (neoběhaná). U knihy mohou být patrny výhradně znaky stárnutí (zažloutlý papír, rozsušený klih použitý). Přebal musí být čistý a nenatržený. Kniha nesmí být opravovaná. Může obsahovat dedikaci autora, výtvarníka či redaktora.

2 - bezvadná
Bezvadná kniha je taková, která nemá poškození, je čistá, není natržená, nemá viditelně naražené rohy, ale pouze zašlá,  není popsaná a pokud ano, tak pouze formou občasných vpisků obyčejnou tužkou. Vazba může být trochu rozvolněná a ořízka zašlá od prstů čtenářů. Je to čtená kniha kulturním čtenářem. Může obsahovat dedikaci třetí osoby, či razítko instituce.

3 - zachovalá
Zachovalá kniha nese známky používání, ale nemá zásadní poškození. Může být zašpiněná, ale ne znehodnocena špínou z jídla a skvrnami od tekutin. Může mít ohnuté rohy stran, naražené hrany vazby a může být málo popsaná poznámkami perem či propiskou (maximálně do 20%). Kniha může být mírně zvlněná či prohnutá od vlhkosti Může mít roztržené předsádky, odřené desky a hřbet. Ořízka může být zašpiněna od prstů čtenáře. Kniha může být restaurovaná a podlepovaná. Kniha může obsahovat knihovnická razítka a různé nálepky.

4 - opotřebovaná
Kniha je velmi opotřebována. Odřená vazba, ušpiněna, může být natržen hřbet, na povrchu vazby jsou různé skvrny nebo jiná poškození. Predsádka je roztržena, kniha je silně rozvolněna, strany mohou být uvolněny nebo zcela vypadlé, ale nesmí chybět. Jednotlivé stránky mohou být natržené, ušpiněné a počmárané, rohy ohnuté, některé utržené Kniha obsahuje skvrny a může být zvlněna od vlhkosti. Kniha je kompletní a žádná část nechybí.

5 - poškozená
Nejčastějším poškozením knihy je utržení hřbetu, vytržené stránky, rozpadlá vazba a ušpinění. U knih v tomto stavu je vždy popsáno poškození podrobněji.

Opotřebovaný přebal
Opotřebovaný přebal má sem tam oděrku, malá natržení, mírně ošoupaný.

Z čeho se kniha skládá

 Jednotlivé části knih můžeme rozdělit na hmatatelné a obsahové části.

Hmatatelné části

Přebal
Přebal knihy je list papíru, který obaluje desky knihy. Bývá založen, jednostranně potištěn a graficky odovídá deskám knihy. Má funkci ochrannou a informativní.

Desky - obálka
Pevná nebo měkká obálka knihy například z kartonového materiálu. Potah desek bývá graficky upraven, potištěn a mívá estetické ztvárnění.

Potah
Potah je součástí desek. Jedná se o materiál, který zakrývá kartonový materiál desek. Na potah se používá papír, plátno, kůže nebo jiný materiál.

Hřbet knihy
Je součástí desek. Je rovný nebo zaoblený. Taktéž bývá polepen potahem.

Kapitálek
Kapitálek je kousek textilie, který je vlepen do hřbetu knihy. Zakrývá mezeru mezi knižním blokem a deskami knihy.

Záložka
Jedná se o proužek látky vlepený do hřbetu knihy.

Předsádka
Dvojlist papíru, který je tužší než jsou listy bloku knihy, spojuje desky s blokem knihy. Je nalepen na deskách a na knižním bloku. Dvojlist bývá nepotištěný. 

Knižní blok
Listy knihy zavěšené do desek knihy pomocí předsádek. List knihy můžou být svázané různými způsoby. Listy bývají oříznuté „na čisto“ tzv. ořízkou, což je trojřez (horní, přední a dolní hrana bloku). Poslední hrana bývá pak vlepena, nebo jinak svázána. Viditelné hrany bloku mohou být barvené.

Vakát
Prázdná stránka uvnitř knihy.

 

Obsahová část knihy

Hlavní titul
Název publikace. Může obsahovat název i podtitul. Obsahuje jméno autora a dále může obsahovat další údaje (vydavatele, rok a místo vydání).

Patitul
List, který je umístěn za hlavním titulem. Obsahuje údaje hlavního titulu. Důvodem pro umisťování patitulu byl ten, že se v minulosti často knihy rozpadaly (odpadaly desky) a tak bylo nutné mít knihu i nadále označenou.

Frontspis
Nachází se vedle titulního listu na sudé stránce. Může obsahovat ilustraci.

Signet
Označení vydavatele (edice). Bývá umístěn na první liché stránce.

Ex libris
Ozdobné značení vlastníka knihy. Bývá vytištěno, nebo vlepeno.

Impresum
Autorská tiráž. Bývá umístěna na druhé straně titulního listu. Obsahuje většinou název, autory, dále copyrighty, ISBN, poděkování, atd.

Paginace
Číslování stránek.

Kapitola
Samostatný oddíl textu v knize. Bývá označen – číslován. Měl by zpravidla začínat vždy na liché stránce.

Obsah
Seznam kapitol i podkapitol. Standardně bývá umístěn na konci knihy. U odborných publikací pak na začátku, za impresem. Měl by být strukturovaný.

Rejstřík
Používá se hlavně u odborných (naučných) publikací. Rozlišujeme následující rejstříky: místní, věcný, personální nebo nerozlišený. Rejstřík vyzdvihuje důležitá hesla z publikace a upozorňuje na jejich výskyt v celém textu pomocí odkazů na čísla stránek.

Bibliografie
Soupis knih a publikací, na který odkazuje obsah knihy.

 


Copyright © 2012 - 2022 VESSA ICT          Všechna práva vyhrazena